Zebranie Zarządu PNTTE

Posted on

W dniu 10 marca br. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PNTTE. W trakcie obrad podjęto 3 uchwały:  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Towarzytswa za 2015 rok, o ustaleniu, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku opłata za druk jednego tekstu w kwartalniku Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability będzie wynosić: za druk wyłącznie czarno-biały 984 zł, za druk kolorowy 1291,50 oraz  o powołaniu komisji regionalnej PNTTE p.n. Komisja radomska dęblińska w Radomiu.

ortodoncja dziecięca łódź

Konferencja Národné fórum údržby 31 maja-1 czerwca 2016

Posted on

W dniach 31 maja-1 czerwca 2016r. w Strybskim Plesie – Słowacja, zaprzyjaźnione Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne (SSU) organizuje coroczną konferencję eksploatacyjną: Národné fórum údržby 2016, 16. ročník, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA. Więcej: http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferenciam=0001

ocieplenie pianką poliuretanową

Terotechnologia2015

Posted on Updated on

IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TEROTECHNOLOGIA 2015 odbyła się w Kielcach w dniach 15÷16 października 2015 roku. Konferencja była współorganizowana przez Politechnikę Świetokrzyską w Kielcach, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Świętokrzyską Komisję Regionalnę w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Stereologiczne. Konferencja była objęta honorowym patronatem prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

tanie torebki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Údržba 2015

Posted on Updated on

W dniach 14÷15 października 2015 roku na zamku Liblice w Republice Czeskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Údržba 2015 organizowana przez Czeskie Towarzystw Eksploatacyjne.

Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu PNTTE

Posted on Updated on

W Lublinie w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Oddziału PAN, odbyło się seminarium naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN O/Lublin.

Po seminarium odbyło się wspólne zebranie Zarządu PNTTE oraz przedstawicieli Redakcji kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.

Posted on Updated on

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2015 roku zmarł profesor Štefan Liščak , wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu w Žilinie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, członek zagraniczny Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, opiekun wielu młodych naukowców w Słowacji i w Polsce.
W imieniu Zarządu PNTTE
Prof. Andrzej Niewczas

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

Posted on Updated on

IV  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH została przeprowadzona w dniach 8-10 czerwca 2015 r. w ośrodku wypoczynkowym Oficerski Yacht Club w Augustowie.

W trakcie Konferencji, w dniach 08-09.06.2015 w odbyło się zebranie Zarządu PNTTE.